Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật PowerPoint » Cách lấy ảnh, nhạc, video, flash trong PowerPoint

Cách lấy ảnh, nhạc, video, flash trong PowerPoint

Cách lấy ảnh, nhạc, video, flash trong PowerPoint,
Khi mở một Slide show dạng .PPT, bạn gặp những hình ảnh thật đẹp hoặc một bản nhạc ưa thích, muốn lấy lại hình ảnh, ngoài cách ấn phím Print Screen để chụp màn hình (không chụp được hình động) ta có thể thực hiện các bước như sau để lấy tất cả những gì có trong PPT đó:
PowerPoint
PowerPoint

1. Mở chương trình PowerPoint :

Thông thường là Start > Programs > Microsoft Office Power Point 


2. Menu File > Open. 


3. Trong khung Look in, tìm đến file Power Point cần mở > Open 


4. Trở lại menu File > Save as.


5. Trong khung Save as type, kích tam giác và chọn Web page. 


6. Đặt tên và Save. (nhớ lưu vào một thư mục riêng).


7. Vì khi lưu dưới dạng Web page sẽ có một file dạng đuôi .htm và một thư mục cùng tên (nhưng thêm _file), trong đó chứa tất cả các hình ảnh, file nhạc, file video, file flash, … (đã làm trong file Power Point). 

Bạn mở thư mục trên ra và tha hồ copy những gì mình thích.

VIP

tie-mediumHướng dẫn sử dụng powerpoint căn bản

Hướng dẫn sử dụng powerpoint căn bản

Chắc hẳn ai cũng biết bộ phần mềm văn phòng nổi tiếng của Microsoft là …