Phân biệt sự khác nhau giữa các bản windows 8.1, so sanh cac ban windows 8
Phân biệt sự khác nhau giữa các bản windows 8.1
Windows 8.1 ra bản chính thức từ tháng 10, bạn đang muốn nâng cấp lên bản win 8.1 để đỡ bị lỗi hơn nhưng không biết nên sử dụng bản nào. Tuỳ vào nhu cầu của mỗi người mà bạn có thể lựa chọn bản phù hợp với mình. Tuy nhiên nếu bạn là người sử dụng cá nhân và không rành các đặc tính của windows thì nên sử dụng bản window 8.1 PRo nhé.
Các bạn có thể download Windows 8.1 Pro, Enterprise RTM 64bit 32bit iso Full chính thức Microsoft về cài.

Mô tả Windows RT 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Enterprise
Apps launch other apps (new) x x x x
Customize multiple tiles at once (new) x x x x
Lock screen photo slide show (new) x x x x
Four tile sizes (new) x x x x
Microsoft account login x x x x
Multiple instances of same app (new) x x x x
Open up to four variable sized windows at once (new) x x x x
Optional boot to the desktop/All apps screen/Start screen (new) x x x x
PC Settings improvements (new) x x x x
Portrait mode improvements (new) x x x x
Search powered by Bing (new) x x x x
Set the desktop wallpaper as Start background (new) x x x x
The Start button (new) x x x x
The Start screen and live tiles x x x x
Touch keyboard and thumb keyboard x x x x
Apps
Automatic app updates from Windows Store (new) x x x x
Built-in apps (Mail, Calendar, People, and more)i x x x x
Install and run desktop apps (x86/x64) x x x
Internet Explorer 11 (new) x x x x
Microsoft Office Home & Student 2013 RT includedii x
Windows Media Playeriii x x x
Windows Store x x x x
Xbox SmartGlassiv with Play To / Play On x x x x
Devices and peripherals
3D printing support (new) x x x x
Biometric enrollment (new) x x x x
InstantGo v x x x x
Miracast wireless display support (new) x x x x
Mobile hotspot / Wi-Fi tethering (new) x x x x
Multiple monitor improvements (new) x x x x
Storage Spaces x x x
Wi-Fi Direct wireless printing support (new) x x x x
System
CPU Sockets 1 1 2 2
Maximum RAM vi 4 GB 128 GB 512 GB 512 GB
Mount ISO / VHDs x x x x
Reset and refresh your PC x x x x
Switch languages on the fly (Language Packs) vii x x x x
VHD boot x x
Windows Update x x x x
Management
Assigned access (new) x x x
Client Hyper-V x x
Device enrollment (new) x x x x
Domain Join x x
Exchange ActiveSync x x x x
Group Policy x x
Open MDM support (new) x x x x
Sideloading LOB apps <sold separately > <sold separately > x
Start screen controlviii(new) x
Windows To Go Creator x
Work folders (new) x x x x
Workplace join (new) x x x x
Security
AppLocker x
Binary extension scanningix x x x x
BitLocker and BitLocker To Go x x
Device Encryptionx x x x x
Family Safety x x x x
Multi-factor authentication for BYOD (new) x x x x
Picture password x x x x
Remote business data removal (new) x x x x
Trusted Bootxi x x x x
Windows Defenderxii x x x x
Windows SmartScreen x x x x
Networking
BranchCache x
Built-in VPN clientsxiii x x x x
DirectAccess x
Remote Desktop (client) x x x x
Remote Desktop (host) x x
VDI enhancements x