Bật tắt tài khoản Administrator win 7 cach lam administrators win 7, active tài khoản administrator, quyen admin win 7 bi disable

Chọn Start Menu –> Gõ lusrmgr.msc trong hộp thoại tìm kiếm và mở Lusrmgr.msc vừa tìm đc

Sẽ hiện ra cửa số thứ 2

Click chuột phải vào tài khoản Adminstrator và chọn Properites

Để bật thì các bạn bỏ dấu check ở phần Account is disable và ngược lại muốn tắt active administrator

Sau đó reset hoặc Log off để kiếm tra