Home » Thủ Thuật Máy Tính » Cách gỡ bỏ hoàn toàn trình duyệt Cốc Cốc đơn giản

Cách gỡ bỏ hoàn toàn trình duyệt Cốc Cốc đơn giản

Cách gỡ bỏ hoàn toàn trình duyệt Cốc cốc đơn giản dễ dàng, trình duyệt web bị lỗi
Nếu bạn muốn bỏ Cốc Cốc vì 1 lí do nào đó, hãy làm theo cách sau
Đóng Cốc Cốc lại, mở Control Panel.

Cách gỡ bỏ hoàn toàn trình duyệt Cốc cốc đơn giản

Chọn Uninstall a program

Cách gỡ bỏ hoàn toàn trình duyệt Cốc cốc đơn giản

Phải chuột vào Cốc cốc và chọn Uninstall.

Cách gỡ bỏ hoàn toàn trình duyệt Cốc cốc đơn giản

Chọn Uninstall từ hộp thoại hiện ra, sau đó có thể chọn Also delete your browsing data nếu muốn xoá toàn bộ dữ liệu duyệt web trước đó.
Chúc bạn thành công!

VIP

tie-mediumVIP FSHARE MUA 1 NĂM TẶNG 1 NĂM

VIP FSHARE MUA 1 NĂM TẶNG 1 NĂM

VIP FSHARE MUA 1 NĂM TẶNG 1 NĂM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *