23/07/2019 2:25:48 Sáng
Home » Thủ Thuật Máy Tính » Cách thay đổi mật khẩu random password của Teamviewer

Cách thay đổi mật khẩu random password của Teamviewer

Cách thay đổi mật khẩu pass của Teamviewer, hướng dẫn sử dụng teamviewer, kết nối điều khiển máy tính từ xa
Để tránh bị người khác vào phá máy khi pass được đưa lên công khai, hãy chọn như hình bên dưới thì chắc chắn mình bạn là người điều khiển máy đó mà thôi.

Cách thay đổi mật khẩu random password của Teamviewer

Phiên bản khác thì nút Creat new random password nằm ở bên phải

Cách thay đổi mật khẩu pass của Teamviewer

VIP

tie-mediumSửa lỗi CPU cao bất thường do TiWorker.exe trên Windows 10/8.1/8

Sửa lỗi CPU cao bất thường do TiWorker.exe trên Windows 10/8.1/8

TiWorker.exe (Windows Module Installer Worker) là quá trình liên quan đến dịch vụ Windows Update …