Rất nhiều bạn sử dụng excel mà khi viết hàm phải sử dụng dấu “;” để phân cách giữa các giá trị trong hàm. Các bạn không biết cách đổi dấu phân cách trong hàm trong excel để đổi dấu “;” thành dấu “,” thân thuộc.
Đổi dấu phân cách giữa giá trị trong hàm trong excel
Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách đổi dấu phân cách giữa các hàm trong excel:
Các bạn chọn: Start => Control Panel => Lock, Language and Region => Ragion and Language.
Trong phần hộp thoại Region and Language chọn tab Formats:
· Format: Chọn là English (United States)
· Tích chọn công cụ Additional settings để cài đặt:
o Decimal symbol: Sử dụng dấu phân cách thập phân: Để là dấu “.”
o Degit grouping symbol: Dấu phân cách nhóm hàng nghìn: Để là dấu “,”
o List separator: Dấu phân cách của giá trị hàm trong công thức: Để là dấu “,”
o Measurement system: Để chọn U.S.
· Apply OK để hoàn thành cài đặt.
Lúc này mở lại excel bạn đã có thể sử dụng dấu “,” để nhóm các số hàng nghìn và phân cách giữa các giá trị trong công thức. Sử dụng dấu “.” để phân biệt số thập phân
Trong trường hợp đã cài đặt trong hệ thống mà chưa áp dụng được trong excel bạn kiểm tra lại cài đặt trong excel có sử dụng tính năng cài đặt theo hệ thống hay không bằng cách:
· Vào Office button (File) => Excel Options (Options) => Di chuyển đến tab công cụ Advance tại khung lựa chọn Editing Options bạn tích chọn vào Use system separators => OK
Kiểm tra lại các hàm chắc chắn đã chuyển đổi dấu phân cách giữa các giá trị trong hàm excel từ dấu “;” sang “,” rồi nhé!