Download file bằng IDM với file đang tải bằng trình duyệt Google, tải file bằng IDM như thế nào, không tự động bắt link IDM
Nếu bạn download 1 file, có thể IDM sẽ không tự động bắt link mà nó được tải bằng trình duyệt. Ví dụ những định dạng file IDM không hỗ trợ hoặc tải file từ gmail, yahoo mail luôn bị như vậy. Việc tải như này mất thời gian hơn rất nhiều so với tải bằng IDM. Bài viết này sẽ giới thiệu các bạn cách tải những file này với IDM.
File đang được tải bằng trình duyệt, chọn Hiển thị tất cả tải xuống (hoặc nhấn Ctrl + J)
Download file bằng IDM với file đang tải bằng trình duyệt Google
Chuột phải vào link màu xanh, chọn Download with IDM
Download file bằng IDM với file đang tải bằng trình duyệt Google
Nhấn Start Download và file sẽ được tải về máy 1 cách nhanh chóng.
Download file bằng IDM với file đang tải bằng trình duyệt Google