23/04/2019 12:23:45 Chiều
Home » Thủ Thuật Máy Tính » Hiển thị mật khẩu có dạng dấu sao trên trình duyệt web

Hiển thị mật khẩu có dạng dấu sao trên trình duyệt web

Hiển thị mật khẩu có dạng dấu sao trên trình duyệt web, xem trộm mật khẩu đã lưu, hiển thị mật khẩu facebook, làm sao thấy được pass gmail đã lưu, cách xem pass dấu sao

xem trộm mật khẩu đã lưu

Mỗi khi đăng nhập Gmail, Facebook, diễn đàn thì trình duyệt sẽ tự động lưu lại tên đăng nhập và mật khẩu của bạn, nhằm giúp những lần sau đăng nhập được nhanh hơn.
Ngoài cách vào Setting hiện hết mật khẩu, cách được giới thiệu dưới đây cho phép hiện mật khẩu dưới dạng dấu sao.

Ví dụ trên Google Chrome chẳng hạn, các trình duyệt khác thao tác tương tự.
Phải chuột, chọn Kiểm tra phần tử.

Trong đoạn code hiện ra, bạn sửa type=”passwword” thành type=”text” hoặc xoá rỗng nó thành type= ” “, nhấn enter.

Sau khi sửa, nó sẽ như thế này


Ngay lập tức mật khẩu bị ẩn sẽ hiện ra

Với thủ thuật này bạn có thể hiện lại mật khẩu đã lưu, nhưng cũng có thể là xem trộm mật khẩu của người khác. Vậy nên khuyên bạn khi đặt mật khẩu cần đặt mật khẩu mạnh, chọn chức năng không lưu mật khẩu khi dùng chung máy tính hoặc dùng máy nơi công cộng.
Tham khảo bài viết
Cách bảo vệ mật khẩu đã lưu khi lướt web

VIP

tie-mediumCách máy tính của bạn có hỗ trợ USB 3.0 hay không

Cách máy tính của bạn có hỗ trợ USB 3.0 hay không

USB 3.0 có chuẩn giao tiếp tốc độ tốt hơn và quản lý năng lượng hiệu …