Home » Thủ Thuật Máy Tính » Hướng dẫn quản lý mật khẩu của trình duyệt Cốc Cốc

Hướng dẫn quản lý mật khẩu của trình duyệt Cốc Cốc

Hướng dẫn quản lý mật khẩu của trình duyệt Cốc Cốc, trình duyệt web mạnh mẽ nhanh chóng không bị chặn facebook, tải file không cần idm
Khi duyệt web bằng Cốc Cốc, nó sẽ tự động lưu lại mật khẩu bạn đã nhập để thuận tiện cho những lần đăng nhập sau.
Có muốn lưu mật khẩu hay không?
1. Chọn vào phía bên trái
2. Chọn Cài đặt.
3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
4. Trong “Mật khẩu và biểu mẫu”, chọn “Đề nghị lưu mật khẩu tôi nhập trên web” nếu bạn muốn hỏi mỗi khi vào 1 trang nào đó
Có xoá mật khẩu đã lưu

1. Chọn vàophía bên trái
2. Chọn Cài đặt.
3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
4. Nhấp Quản lý mật khẩu đã lưu trong phần “Mật khẩu và biểu mẫu”, tìm đến tên và mật khẩu muốn xoá, nhấn dấu X ở cuối.
Nếu lựa chọn không bao giờ lưu thì mỗi khi vào trang đó, bạn cần nhập lại mật khẩu 1 cách thủ công.
1. Chọn vàophía bên trái
2. Chọn Cài đặt.
3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
4. Nhấp vào Quản lý mật khẩu đã lưu
5. Xuống cuối chọn Không bao giờ lưu
6. Chọn trang web và nhấp vào X ở cuối dòng để xóa.
Chúc bạn thành công!

VIP

tie-mediumVIP FSHARE MUA 1 NĂM TẶNG 1 NĂM

VIP FSHARE MUA 1 NĂM TẶNG 1 NĂM

VIP FSHARE MUA 1 NĂM TẶNG 1 NĂM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *