24/08/2019 1:54:10 Chiều
Home » Thủ Thuật Máy Tính » Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 office

Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 office

Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 key office , key active win 8, active win 7, active office,

key win 8.1 pro, enter :

B9JG7-FDNB8-2CWJT-TTDFW-JFFX3 25943 lượt active online
NMCJH-DRWHR-VT8RQ-9TWV4-2KBDQ 2251 lượt active online
Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 key office , key active win 8, active win 7, active office,
key win 8 pro,enter:

62N6T-27MXH-HRXC2-8HGPY-YWMQP 20264 lượt active online
8CTND-BXGWT-78QRV-HJTDW-VH3HC 182 lượt active online
FNH7Y-6BJ4G-Q8KC8-D87P3-BG67C 118 lượt active online
JTNY8-7K9K9-J3THY-DQKQ2-9P73P 683 lượt active online
MDNF6-C2KKY-X8JJK-M48W2-V8MQP 903 lượt active online

key win 7 pro,enter :

TCHXX-V4WTC-RTCM4-724RW-4P26Y 57723 lượt active online
6PK7J-HY8KQ-MKMYP-BK8JV-BTB78 62 lượt active online
GD667-XJP9B-7XFKJ-3RQTM-9MK9T 523 lượt active online
CR969-BP6X6-7JDVR-CHX7G-YVWC4 17481 lượt active online
KGWJ2-K6VKY-TPMHK-PCDX7-82QKT 1356 lượt active online

key win 7 ulitmate :

‘chú ý : không add online được các bạn chuyển gọi by phone”
HTXFV-FH8YX-VCY69-JJGBK-7R6XP
72VG4-V3KTK-7BQYH-7GXDW-48JJ3
GCHHP-39HXK-X3YWW-HPBWQ-RPGQV
GMY2P-RBX7P-TQGX8-C8B9B-BGXFF
J78FT-J48BQ-HH2M7-CYVTM-MXRHY
6QVYR-WQDGH-RPV2H-FH739-M462C
__________________________________________________
key office 13 pro plus vl :

‘chú ý bản retail hiện k có key’
XJ868-PDN3H-8WW2X-2PVX6-Y96XV 17974 lượt active online
GWFGJ-CFNXM-GXQVQ-GYBPR-VMF3H 1422 lượt active online

office 10 pro plus :

GGJWJ-8D9KF-C2K32-B94DX-8KCJK 2887 lượt active online
379BV-JTFHX-B8H8R-9Y6TH-BQG46 270 lượt active online
BHCQ9-2Q7VB-JPDP3-DYYKF-HHJV3 1029 lượt active online
HQCVT-YFJW7-YQHJ2-VCJJG-QHHX9 695 lượt active online
FG3GX-PK9JP-D4CKJ-MBH2B-FPT96 770 lượt active online
VKYFD-DRR86-VBVDG-MVB8X-MMYFY 263 lượt active online
CQC3G-6RD8J-BYVF6-GX64D-FXVRH 475 lượt active online
RC4YY-XKG3Q-W9V9B-HFC77-729F9 1501 lượt active online

**Key office 2013

4WHGC-NR6M8-TW98Y-WW7Q3-M7R3H 68
CRQPB-N8B2X-QKBGK-CXPV9-P343H 1020
JGNGB-PGHWT-3RBW9-TTXVB-3GKKV 75
KG4N6-GXPK7-Q4CWT-YFFRF-CR2DH 33
MPGVN-4642K-3V278-CRBCJ-82MG7 425
N37GX-6Q28W-VVH6V-MWRQV-DRP9V 108
N83QB-KDKGV-KQPR8-39K6B-39JQH 84
NMQF4-6B789-6VQ3P-F922K-HCCDH 1030
QV86N-YPBFP-FG6BW-H8RRM-CWC9V 8
XJ868-PDN3H-8WW2X-2PVX6-Y96XV 29504

**Key win 8.1(các bạn thử các key này )

slmgr.vbs /ipk 9R3DP-NJV9M-P2TYG-6C4KR-R3JK3
slmgr.vbs -ipk B9JG7-FDNB8-2CWJT-TTDFW-JFFX3
slmgr.vbs /ipk C23TX-8FNX9-C6J6T-BPQW2-CKBDQ
slmgr.vbs /ipk NDMBK-H2JJQ-FW2MV-QBTTH-X74X3
slmgr.vbs /ipk NYQKJ-WXDR6-PJD4V-J9CBF-YTB93
slmgr.vbs /ipk P86Q8-PNR2W-4F226-BPJ2Q-7T8K3

**Key win 7 pro

CR969-BP6X6-7JDVR-CHX7G-YVWC4 20126
KGWJ2-K6VKY-TPMHK-PCDX7-82QKT 1926
7R2QY-6JQVX-D8HBP-HY669-XB9PY 301

**Key office 2010

6FQT7-PJ7YK-HYR9C-FHFYC-MMQ6F 2662
CQC3G-6RD8J-BYVF6-GX64D-FXVRH 1114
FG3GX-PK9JP-D4CKJ-MBH2B-FPT96 1375

====>>>>cập nhật 30-7-2014 <<<<====

win 8.1: 8K42N-QCM63-4KCTX-WQQVK-HCC7D 4800 lượt online
win 8 : NDVYB-4BR68-MFYPC-YM2HJ-BWMQP 1570 lượt online
win 7 pro : 6PK7J-HY8KQ-MKMYP-BK8JV-BTB78 3456 lượt online
win 7 ultimate: GMY2P-RBX7P-TQGX8-C8B9B-BGXFF(key này hen xui không được chuyển by phone)
key office 13  BDNKQ-C9WYP-PJM3Q-YGJJV-M4D67 6431 lượt online
nhanh tay có ngay bản quyền
**Key win 7 pro

CR969-BP6X6-7JDVR-CHX7G-YVWC4 5818
HPTFB-HDXWC-J4P4W-QRWTH-MBQYK 918
W2F97-F3C67-JFHYH-YK7TW-FCGXW 119
**Key office 2010

FHWRR-HV3XT-PWYJ3-4RPR2-26VYX 3858
GTX6P-TKCTQ-HX6H9-6F626-69692 848
MDQBW-JDFVY-DMCQ8-XP9B4-6RTX7 179
VKMDQ-FTQBY-WY7XM-2HHTM-4XXYG 151
TRW7X-X7KQJ-7VGKW-BHB3R-QTTFH 462

VIP

tie-mediumSửa lỗi 800 khi kết nối VPN trên Windows 10

Sửa lỗi 800 khi kết nối VPN trên Windows 10

Lỗi 800 là lỗi phổ biến nhất mà người dùng thường hay gặp phải trong …