Home » Thủ Thuật Máy Tính » Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 office

Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 office

Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 key office , key active win 8, active win 7, active office,

key win 8.1 pro, enter :

B9JG7-FDNB8-2CWJT-TTDFW-JFFX3 25943 lượt active online
NMCJH-DRWHR-VT8RQ-9TWV4-2KBDQ 2251 lượt active online
Key Bản Quyền win 8.1 Win 7 key office , key active win 8, active win 7, active office,
key win 8 pro,enter:

62N6T-27MXH-HRXC2-8HGPY-YWMQP 20264 lượt active online
8CTND-BXGWT-78QRV-HJTDW-VH3HC 182 lượt active online
FNH7Y-6BJ4G-Q8KC8-D87P3-BG67C 118 lượt active online
JTNY8-7K9K9-J3THY-DQKQ2-9P73P 683 lượt active online
MDNF6-C2KKY-X8JJK-M48W2-V8MQP 903 lượt active online

key win 7 pro,enter :

TCHXX-V4WTC-RTCM4-724RW-4P26Y 57723 lượt active online
6PK7J-HY8KQ-MKMYP-BK8JV-BTB78 62 lượt active online
GD667-XJP9B-7XFKJ-3RQTM-9MK9T 523 lượt active online
CR969-BP6X6-7JDVR-CHX7G-YVWC4 17481 lượt active online
KGWJ2-K6VKY-TPMHK-PCDX7-82QKT 1356 lượt active online

key win 7 ulitmate :

‘chú ý : không add online được các bạn chuyển gọi by phone”
HTXFV-FH8YX-VCY69-JJGBK-7R6XP
72VG4-V3KTK-7BQYH-7GXDW-48JJ3
GCHHP-39HXK-X3YWW-HPBWQ-RPGQV
GMY2P-RBX7P-TQGX8-C8B9B-BGXFF
J78FT-J48BQ-HH2M7-CYVTM-MXRHY
6QVYR-WQDGH-RPV2H-FH739-M462C
__________________________________________________
key office 13 pro plus vl :

‘chú ý bản retail hiện k có key’
XJ868-PDN3H-8WW2X-2PVX6-Y96XV 17974 lượt active online
GWFGJ-CFNXM-GXQVQ-GYBPR-VMF3H 1422 lượt active online

office 10 pro plus :

GGJWJ-8D9KF-C2K32-B94DX-8KCJK 2887 lượt active online
379BV-JTFHX-B8H8R-9Y6TH-BQG46 270 lượt active online
BHCQ9-2Q7VB-JPDP3-DYYKF-HHJV3 1029 lượt active online
HQCVT-YFJW7-YQHJ2-VCJJG-QHHX9 695 lượt active online
FG3GX-PK9JP-D4CKJ-MBH2B-FPT96 770 lượt active online
VKYFD-DRR86-VBVDG-MVB8X-MMYFY 263 lượt active online
CQC3G-6RD8J-BYVF6-GX64D-FXVRH 475 lượt active online
RC4YY-XKG3Q-W9V9B-HFC77-729F9 1501 lượt active online

**Key office 2013

4WHGC-NR6M8-TW98Y-WW7Q3-M7R3H 68
CRQPB-N8B2X-QKBGK-CXPV9-P343H 1020
JGNGB-PGHWT-3RBW9-TTXVB-3GKKV 75
KG4N6-GXPK7-Q4CWT-YFFRF-CR2DH 33
MPGVN-4642K-3V278-CRBCJ-82MG7 425
N37GX-6Q28W-VVH6V-MWRQV-DRP9V 108
N83QB-KDKGV-KQPR8-39K6B-39JQH 84
NMQF4-6B789-6VQ3P-F922K-HCCDH 1030
QV86N-YPBFP-FG6BW-H8RRM-CWC9V 8
XJ868-PDN3H-8WW2X-2PVX6-Y96XV 29504

**Key win 8.1(các bạn thử các key này )

slmgr.vbs /ipk 9R3DP-NJV9M-P2TYG-6C4KR-R3JK3
slmgr.vbs -ipk B9JG7-FDNB8-2CWJT-TTDFW-JFFX3
slmgr.vbs /ipk C23TX-8FNX9-C6J6T-BPQW2-CKBDQ
slmgr.vbs /ipk NDMBK-H2JJQ-FW2MV-QBTTH-X74X3
slmgr.vbs /ipk NYQKJ-WXDR6-PJD4V-J9CBF-YTB93
slmgr.vbs /ipk P86Q8-PNR2W-4F226-BPJ2Q-7T8K3

**Key win 7 pro

CR969-BP6X6-7JDVR-CHX7G-YVWC4 20126
KGWJ2-K6VKY-TPMHK-PCDX7-82QKT 1926
7R2QY-6JQVX-D8HBP-HY669-XB9PY 301

**Key office 2010

6FQT7-PJ7YK-HYR9C-FHFYC-MMQ6F 2662
CQC3G-6RD8J-BYVF6-GX64D-FXVRH 1114
FG3GX-PK9JP-D4CKJ-MBH2B-FPT96 1375

====>>>>cập nhật 30-7-2014 <<<<====

win 8.1: 8K42N-QCM63-4KCTX-WQQVK-HCC7D 4800 lượt online
win 8 : NDVYB-4BR68-MFYPC-YM2HJ-BWMQP 1570 lượt online
win 7 pro : 6PK7J-HY8KQ-MKMYP-BK8JV-BTB78 3456 lượt online
win 7 ultimate: GMY2P-RBX7P-TQGX8-C8B9B-BGXFF(key này hen xui không được chuyển by phone)
key office 13  BDNKQ-C9WYP-PJM3Q-YGJJV-M4D67 6431 lượt online
nhanh tay có ngay bản quyền
**Key win 7 pro

CR969-BP6X6-7JDVR-CHX7G-YVWC4 5818
HPTFB-HDXWC-J4P4W-QRWTH-MBQYK 918
W2F97-F3C67-JFHYH-YK7TW-FCGXW 119
**Key office 2010

FHWRR-HV3XT-PWYJ3-4RPR2-26VYX 3858
GTX6P-TKCTQ-HX6H9-6F626-69692 848
MDQBW-JDFVY-DMCQ8-XP9B4-6RTX7 179
VKMDQ-FTQBY-WY7XM-2HHTM-4XXYG 151
TRW7X-X7KQJ-7VGKW-BHB3R-QTTFH 462

VIP

tie-medium5 Phần mềm dọn dẹp máy tính tốt nhất trên Windows

5 Phần mềm dọn dẹp máy tính tốt nhất trên Windows

5 phần mềm dọn dẹp máy tính tốt nhất trên Windows với các công cụ …