16/07/2019 2:55:56 Chiều
Home » Thủ Thuật Máy Tính » Máy tính báo lỗi bass.dll – Thiếu DLL system32

Máy tính báo lỗi bass.dll – Thiếu DLL system32

Máy tính báo lỗi bass.dll – Thiếu file bass.dll, cài game bị lỗi, thiếu file hệ thống, dll system32, download file bass.dll

Khi bạn cài một số game hay phần mềm, máy tính thông báo lỗi sau.

Máy tính báo lỗi bass.dll - Thiếu DLL system32

Bạn hãy vào trang này

Mã:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?bass

Tìm đến tải Download bass.zip, nhấn tải về bạn sẽ có 1 file nén. Hãy giản nén nó ra và copy file bass.dll vào đường dẫn
C:WindowsSystem32 (đối với Windows XP, Vista, 7), nhớ chọn Replace (copy đè) nhé.

VIP

tie-mediumSửa lỗi CPU cao bất thường do TiWorker.exe trên Windows 10/8.1/8

Sửa lỗi CPU cao bất thường do TiWorker.exe trên Windows 10/8.1/8

TiWorker.exe (Windows Module Installer Worker) là quá trình liên quan đến dịch vụ Windows Update …