Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật Word » Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013

Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013

 Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013 , Lỗi giãn chữ trong word, chữ bị khoảng cách rộng trong word
Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013
Khi đánh văn bản nhiều hoặc sử dụng lệnh copy paste nhiều, người dùng máy tính hay gặp phải lỗi cách chữ trong văn bản ví dụ như: Khi gõ chữ “Tiếng Việt” lại thành ra chữ “T iếng V iệt
Để khắc phục lỗi này bạn làm cách sau:
– Sửa lỗi cách chữ trong word 2010, 2013:
Bạn vào hộp thoại Options bằng cách File => Options => Advanced => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK là xong bạn nhé
– Sửa lỗi cách chữ trong word 2007:
Bạn vào hộp thoại Options bằng cách Office button =>Word Options => Advanced => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK
– Sửa lỗi cách chữ trong word 2003:
Bạn vào Tool => Options => Edit => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK.
Chúc bạn thành công!

VIP

tie-mediumHướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013, chống copy file …