21/05/2019 3:44:58 Sáng
Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật Word » Thay đổi file mặc định khi mở Word 2003, 2007, 2010

Thay đổi file mặc định khi mở Word 2003, 2007, 2010

Thay đổi file mặc định khi mở Word 2003, 2007, 2010, change default word template, word mở ra không là trang trắng, word mở ra không phải là trang trắng

Thay đổi file mặc định khi mở Word 2003, 2007, 2010

Nếu bạn kích đúp vào biểu tượng phần mềm soạn thảo Word để bắt đầu soạn thảo, mà Word lại không hiện ra trang trắng như bình thường. Điều này chứng tỏ file word mẫu (template) của nó đã bị thay đổi.
Để thiết lập lại file word khi mới mở là trang trắng, các bạn cần tìm và xoá bỏ file Normal.dot (office 2003) và Normal.dotm (2007,2010)
Tìm đến đường dẫn đúng thì khá là dài dòng, nên bạn tìm đến theo cách này.
Nhấn Start hoặc trong hộp thoại Run, gõ vào %appdata%MicrosoftTemplates, nhấn enter.

Thay đổi file mặc định khi mở Word 2003, 2007, 2010

Hiện ra thư mục Templates và file normal trong đó. Ở Windows 7, đường dẫn là: Users Account AppData Roaming Microsoft Templates
Thay đổi file mặc định khi mở Word 2003, 2007, 2010
Bạn hãy xoá hẳn file này khỏi máy, kể cả thùng rác. Sau đó mở lại word để xem kết quả nhé.
*File này sẽ được tự động tạo ra khi mở word, nên việc xoá chỉ là để word trở về template mặc định mà thôi.

VIP

tie-mediumHướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013, chống copy file …