Home » THỦ THUẬT » Thủ Thuật Internet » Tổng hợp các phím tắt thông dụng khi xem video trên Youtube

Tổng hợp các phím tắt thông dụng khi xem video trên Youtube

Tổng hợp các phím tắt khi xem video trên Youtube giúp thao tác nhanh hơn, các shortcut thông dụng,  phím tắt youtube hay

Bài viết xin chia sẽ với các bạn 1 số phím tắt hay dùng trên youtube, giúp bạn có thể tua, chọn phần mình cần xem được dễ dàng và may chóng hơn. Thủ thuật này không phải ai cũng biết.

NHỮNG PHÍM TẮT NÊN BIẾT TRÊN YOUTUBE

0 Chuyển đến đầu Video.

1 – 9 Chuyển đến 10% – 90% của Video.
Không thực hiện được khi Video đang ở chế độ Play.

Space Dừng / Phát Video. Chỉ thực thi được khi trỏ chuột vào Video.

↑ hoặc ↓ Tăng hoặc giảm âm lượng

Home / End Di chuyển để bắt đầu hoặc kết thúc Video.

F Xem toàn bộ màn hình

Esc Thoát khỏi chế độ xem toàn bộ màn hình.

M Tắt / Mở âm thanh.

K Dừng / Phát Video

← hoặc → Chuyển tới hoặc lùi lại 5s trong quá trình xem

Ctrl + ← hoặc Ctrl + → Chuyển tới hoặc lùi lại 10s trong quá trình xem

J Tua trở lại 12 giây trong quá trình xem

L Chuyển tới 12 giấy trong quá trình xem

Thật hay phải không nào. 

VIP

tie-mediumVirus Wanna Cry là gì? Cách ngăn chặn mã độc Wanna Cry ra sao?

Virus Wanna Cry là gì? Cách ngăn chặn mã độc Wanna Cry ra sao?

Virus Wanna Cry là gì?, Cách ngăn chặn mã độc Wanna Cry ra sao?, Wanna Cry, FAQ …