21/01/2019 10:46:43 Chiều
Home » THỦ THUẬT » Thủ Thuật Windows » Hướng dẫn tắt thông báo hệ thống Notifications trên Windows 10

Hướng dẫn tắt thông báo hệ thống Notifications trên Windows 10

Hướng dẫn tắt thông báo hệ thống Notifications trên Windows 10, cách tắt thông báo trên win 10, tắt Notifications trên Windows 10, hướng dẫn tắt Notifications trên Windows 10, thu thuat win 10 hay nhất,

tắt Notifications trên Windows 10
tắt Notifications trên Windows 10

Bước 1. Mở Regedit (Windows + R, gõ Regedit > OK);
Bước 2. Tới khóa Registry sau đây:
Mã:

HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion ImmersiveShell

Bước 3. Thay đổi giá trị của khóa UseActionCenterExperience về 0.
hướng dẫn tắt Notifications trên Windows 10
Thế là xong!! Mong nó có thể giúp ích cho bạn

VIP

tie-mediumCách ẩn Windows Update trên Windows 10

Cách ẩn Windows Update trên Windows 10

Không giống như các phiên bản hệ điều hành Windows trước, trên Windows 10 thiết …