Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật PowerPoint » Video Tự Học Power Point 2007

Video Tự Học Power Point 2007

Video Tự Học Power Point 2007 , Hướng dẫn Tự học Power Point 2007, video hướng dẫn tự học Power Point 2007, học Power Point 2007 online, tự học Power Point 2007 tiếng việt, học Power Point 2007 nâng cao,

– Mình xin giới thiệu bộ video học Power Point 2007 căn bản gồm 8 video, các bạn chú ý theo đõi nhé,
Học Power Point 2007 – Bài 1 Giới Thiệu Power Point 2007
Bài 2 Định dạng background, theme
 Bài 3 Định dạng đối tượng powerpoint 2007
Bài 4 Cách chèn hiệu ứng
Bài 5 Cách chèn đối tượng trong powerpoint 2007
Bài 6 Cách set up slideshow powerpoint 2007
Bài 7 Chèn và định dạng đối tượng powerpoint 2007
 Bài 8 Dịnh dạng in ấn
video hướng dẫn tự học Power Point 2007
Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *