Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật Word » Cách gõ số mũ, phân số trong microsoft word

Cách gõ số mũ, phân số trong microsoft word

Cách gõ số mũ, phân số trong microsoft word, Cách gõ số mũ trong word 2003 2007, Cách viết phân số trong word 2003 2007, muốn viết phân số trong word 2003 như thế nào, CÁCH GÕ PHÂN SỐ NHANH TRONG WORD, Cách gõ dấu mũ trong Word như thế nào, Cách đánh số mũ trong Word,
Đôi lúc trong khi gõ văn bản, bạn gặp phải những số lũy thừa, hay công thức hóa học, công thức toán học dạng phân số. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách để gõ dấu mũ, phân số… trong word mà không cần dùng đế microsoft equation.
I- Cách gõ dấu mũ
Ví dụ: bạn muốn gõ 2^9 = 512
Lần lượt nhấn 2 và nhấn tổ hợp phím ctrl shift + để gõ số lũy thừa: 29 = 512
Sau khi gõ xong thì nhấn tổ hợp phím này một lần nữa để thoát khỏi chế độ gõ lũy thừa
II- Gõ công thức hóa học

Ví dụ: công thức của axit axit sunfuric H2SO4
Lần lượt nhấn H và tổ hợp phím ctrl + để có thể viết được không thức: H2SO4
III- Viết công thức với dạng phân số
ví dụ: 3/4
Lần lượt nhấn ctrl F9 nó sẽ hiện ra {} (lưu ý: bạn không tự gõ 2 dấy này nếu không nó sẽ không có hiệu lực)
Sau đó gõ eq f(3,4) vào trong 2 dấu ngoặc. Bôi đen lại và nhấn shift F9.( giữa eq và “” có khoảng trắng nhé)
{eq f(3,4)} —-> bôi đen lại nhấn shift F9 —> 3/4
* Cách khác:
Đầu tiên bạn vào menu Tools Macro Visual Basic Editor (Alt + F11). Khi xuất hiện cửa sổ Micrososft Visual Basic, bạn vào menu Insert Module .
phân số trong microsoft word
Sau đó nhập đoạn mã sau đây :
Sub InsertFraction()
Dim Tuso As String
Dim Mauso As String

Tuso = InputBox(“Ban hay nhap tu so:”, “Tu so”)
If Tuso <> “” Then
Mauso:
Mauso = InputBox(“Ban hay nhap mau so:”, “Mau so”)

If Mauso = “0” Then
MsgBox “Mau so khong the la gia tri 0 duoc.”, , “Khong dung”
GoTo Mauso
Else
If Mauso <> “” Then
ActiveDocument.Fields.Add Range:=Selection.Range, _
Type:=wdFieldEmpty, Text:=”EQ f(” & Tuso & “, ” & Mauso & ” )”, _
PreserveFormatting:=False
End If
End If
End If
End Sub

Nhập xong, nhấn Alt+Q để trở về cửa sổ Word. Mỗi khi cần tạo các phân số, bạn vào menu Toos Macro Macros, chọn InsertFraction và nhấn nút Run.

Cách viết phân số trong word 2003 2007

 Công việc của bạn là nhập phân số theo hướng dẫn và cuối cùng bạn sẽ có một phân số theo ý muốn.
CÁCH GÕ PHÂN SỐ NHANH TRONG WORD
Cách gõ số mũ trong word 2003 2007

Cách gõ số mũ, phân số trong microsoft word
 Chúc bạn thành công!

VIP

tie-mediumHướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013, chống copy file …