21/08/2018 2:37:36 Chiều
Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật Excel » Các lỗi thường gặp trong excel 2007

Các lỗi thường gặp trong excel 2007

Các lỗi thường gặp trong excel 2007, sửa lỗi thường gặp trong excel 2007, lỗi #NAME? #NA #NULL! #VALUE .. trong excel 2007,

Lỗi thường gặp trong excel 2007

Các lỗi thường gặp trong excel 2007

1.Lỗi ###: Lỗi độ rộng
2.Lỗi DIV/0: Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng.
3.Lỗi #NAME?: Do đánh số sai tên hàm hay tham chia hoặc đánh thiếu dấu nháy.
4.Lỗi #NA: Công thức hàm thanh chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả.
5.Lỗi #NULL!: hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng.
6.Lỗi #NUM!: Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương.
7.Lỗi #REF!: Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa.
8.Lỗi #VALUE: Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.

Một số chú ý khi sử dụng excel

-Chỉnh đủ độ rộng trước khi viết hàm
-Chuyển đúng dạng ngày tháng dd/mm/yy.
-Khi làm xong rồi mới bắt đầu căn chỉnh theo yêu cầu của đề bài để tránh những lỗi không nên có.
-Luôn tìm hiểu để hiểu sâu về các hàm trong excel.
Với bài này thì các bạn có thể hiểu và tránh được các lỗi thường gặp và biết cách khắc phục khi viết hàm nhé.
Chúc các bạn thành công!

VIP

tie-mediumHướng dẫn cách bỏ viền kẻ bảng khi in file Excel 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn cách bỏ viền kẻ bảng khi in file Excel 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn cách bỏ viền kẻ bảng khi in file Excel 2003 2007 2010 2013, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *