20/02/2019 5:43:55 Sáng
Home » Thủ Thuật Máy Tính » Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa file host

Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa file host

Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa file host, file host là gì? , file host vào facebook mới nhất, cách sửa file host, file host gốc của microsoft,
Trước đây, khi Facebook chưa trở nên phổ biến ở Việt Nam thì hầu hết người dùng máy tính hầu như chưa ai biết cách sử dụng file host. Sau khi các nhà mạng liên tục chặn không cho truy cập các website và diễn đàn ngày càng nhiều thì File host lại được sử dụng phổ biến. Một trong những cách để truy cập thẳng đến địa chỉ IP của bất kỳ một website nào đó mà không cần phải hỏi DNS Servers như trước nữa.
File host là gì?
File Host là một tập tin nằm trong hệ thống của các hệ điều hành, tại đây nó lưu trữ các thông tin IP của các máy chủ mà tên miền được trỏ tới. Nói cách khác, File host được xem như là một Mini DNS trên máy tính của người dùng, nó giúp hệ điều hành nhận biết được chính xác địa chỉ IP của một tên miền thân thiện ở dạng ký tự trỏ tới như “thuthuat.dianguc.info”. Các địa chỉ IP được gán với tên miền thông qua file host sẽ là địa chỉ duy nhất truy xuất dữ liệu mà mỗi khi người dùng truy cập vào tên miền đã định sẵn.

File host là gì

Mặc định của file host trên hệ điều hành Windows sẽ được định nghĩa như thế này.

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 abc.com

Trong đó:
– Các dấu # dùng để ghi chú thành phần của file host.
– Dòng “127.0.0.1 abc.com” để nói nên rằng tên miễn abc.com được trỏ thẳng đến địa chỉ 127.0.0.1
– Địa chỉ IP 127.0.0.1 là địa chỉ Loopback có tác dụng chặn không cho tên miền abc.com truy xuất trên hệ thống của bạn.
Địa chỉ của file host nằm ở đâu?
Tùy vào mỗi hệ điều hành mà Host được lưu tại một vị trí khác nhau trong hệ thống. Trên Windows XP/7/8 nó được lưu tại địa chỉ giống nhau, dưới đây là bảng lưu địa chỉ của file host.

VIP

tie-mediumCách máy tính của bạn có hỗ trợ USB 3.0 hay không

Cách máy tính của bạn có hỗ trợ USB 3.0 hay không

USB 3.0 có chuẩn giao tiếp tốc độ tốt hơn và quản lý năng lượng hiệu …