Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật Excel » Download bộ tiện ích sắp xếp tiếng việt trong Excel 2003 2007 2013

Download bộ tiện ích sắp xếp tiếng việt trong Excel 2003 2007 2013

Download bộ tiện ích sắp xếp tiếng việt trong Excel 2003 2007 2013, bộ tiện ích trong Excel sắp xếp tiếng việt, cách đọc số thành chữ Excel, cách tách họ tên trong Excel, ghi ngày hiện hành, đổi mã font chữ Excel, SortTCVN,
Bộ tiện ích trong Excel của tác giả Phạm Văn Trung với nhiều chức năng rất hữa ích như: đọc số thành chữ (thường dùng để đọc số tiền), tách – gộp danh sách họ và tên, sắp xếp theo bãng mã Tiếng Việt, tự động điền ngày tháng hiện tại, …
Đặc biệt có chức năng “Đổi chữ Hoa – Thường” rất hay như: đổi thành CHỮ HOA HẾT, đổi thành Chữ Hoa Đầu Từ, đổi thành Chữ hoa đầu câu, đổi thành chữ thường.

Download bộ tiện ích sắp xếp tiếng việt trong Excel 2003 2007 2013
Download bộ tiện ích sắp xếp tiếng việt trong Excel 2003 2007 2013

Download Tienich excel
http://www.fshare.vn/file/AXKT61DJBMXI 
Password: thuthuat.dianguc.info
Để sử dụng bộ tiện ích này, bạn có thể cài đặt bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: chạy file Tienich excel.exe để cài đặt tự động. Sau khi cài đặt xong, trên Excel sẽ xuất hiện menu hỗ trợ. Đọc hướng dẫn từ menu này để biết cách sử dụng cụ thể từng chức năng.

Cách 2: Copy 2 file SortTcvn.xlaTienichhelp.chm vào thư mục C:Windows. Sau đó mở Excel -> Tool –> Add-ins… rồi nhấn nút Browse và chỉ đường dẫn đến file SortTcvn.xla trong thư mục C:Windows.
Mở file Tienichhelp.chm để xem hướng dẫn cách sử dụng cụ thể từng chức năng.

Khi không muốn sử dụng nữa, bạn có thể gỡ bỏ bằng cách:

    Trong Ms Excel vào Tools Add-ins bỏ chọn (UnCheckbox) mục Tien ich Tieng Viet-TCVN3-Unicode-Vni rồi nhấn OK.
    Vào thư mục C:Windows (hoặc WinNT), tìm và xóa 2 file SortTcvn.xlaTienichhelp.chm.
Xong chúc bạn thành công!

VIP

tie-mediumTổng hợp các hàm trong excel 2003 2007 2010 2013 cơ bản nâng cao

Tổng hợp các hàm trong excel 2003 2007 2010 2013 cơ bản nâng cao

Tổng hợp các hàm trong excel 2003 2007 2010 2013 cơ bản nâng cao, các …