Home » THỦ THUẬT » Thủ thuật Word » Cách sửa lỗi không hiển thị biểu tượng file Word 2003 2007 2010 2013

Cách sửa lỗi không hiển thị biểu tượng file Word 2003 2007 2010 2013

Cách sửa lỗi không hiển thị biểu tượng file Word 2003 2007 2010 2013, lỗi không hiển thị icon excel word, Sửa lỗi biểu tượng file Word 2007 2010 2013 bị ẩn, cách khôi phục biểu tượng của các ứng dụng Office, biểu tượng word bị lỗi, icon word 2007 bị lỗi trắng,

Nếu bạn có thay đổi thiết lập máy tính hay cài 1 phần mềm nào đó, làm cho file .doc .docx vẫn mở được bằng Microsoft Word nhưng bỉểu tượng của nó lại chỉ có hình trang giấy màu trắng.

Hãy thử cách này để trả về như cũ nhé

Chuột phải vào file, chọn Open With…

Cách sửa lỗi không hiển thị biểu tượng file Word 2003 2007 2010 2013

Trong bảng tiếp theo, lựa chọn phiên bản word đang có trên máy, nhớ tick vào ô bên dưới, rồi bấm OK

 biểu tượng word bị lỗi, icon word 2007 bị lỗi trắng
Nếu vẫn không được, cứ thử chọn tạm 1 phần mềm nào khác, icon sẽ bị thay đổi theo, sao đó chọn lại Open With MS Word xem sao nhé.

VIP

tie-mediumHướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013

Hướng dẫn chống copy chỉnh sửa file word 2003 2007 2010 2013, chống copy file …