13/11/2018 9:15:40 Sáng
Home » THỦ THUẬT » Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?,

Sau khi các bạn cập nhật lên Windows 10, bạn sẽ nhận thấy có 2 Folder trên ổ C của các bạn tên $Windows.~BT $Windows.~WS. Những folder này được tạo bởi Windows trong quá trình cập nhật. Câu hỏi ở đây là có thể xóa được 2 folder này đi không (bởi dung lượng chúng khá lớn,bình thường $Windows.~BT có dung lượng khoảng tâm 600MB$Windows.~WS có dung lượng cỡ tậm 6-7GB)

Bình thường sau khi tiến hành câp nhật 2 folder này sẽ xuất hiện trong ổ C. Các bạn check hiển thị các file ẩn để xem được 2 folder này nhé

Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Cách xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Xóa được 2 folder này bạn cần thực hiện qua lệnh command (dưới quyền admin)

Bạn chuột phải vào nút Start (Windows + X) sau đó chọn Command Prompt (Admin)

Copy và dán đoạn sau vào nhấn Enter để xóa folder $Windows.~BT nhé

takeown /F C:$Windows.~BT* /R /A 
icacls C:$Windows.~BT*.* /T /grant administrators:F 
rmdir /S /Q C:$Windows.~BT

Sau đó copy và dán đoạn sau vào để xóa folder $Windows.~WS nhé

takeown /F C:$Windows.~WS* /R /A 
icacls C:$Windows.~WS*.* /T /grant administrators:F 
rmdir /S /Q C:$Windows.~WS

Nếu thành công. Các bạn sẽ nhìn thấy 2 thông báo thành công và hình sẽ như bên dưới

Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Có nên xóa folder $Windows.~BT và $Windows.~WS sau khi Upgrade Win 10?

Nếu xuất hiện thông báo Access denied, các bạn có thể khởi động lại máy và chạy lệnh trên 1 lần nữa nhé

Nếu xuất hiện thông báo “The system can not find the specific”có nghĩa là folder đó đã bị xóa

Một các khác giúp bạn xóa những thư mục này sau khi cập nhật Windows 10 đó là bạn sử dụng Disk Cleanup, chuột phải chọn Run as administrator

Trong tùy chọn của Disk Clean bạn sẽ thấy có lựa chọn Previous Windows installation. Check ô đó và click chọn Yes. Như trên máy mình ở đây, hệ thống sẽ xóa đi 22GB trống. Disk Cleanup sẽ xóa folder Windows.old, folder $Windows.~BT nhưng sẽ không xóa folder $Windows.~WS đâu nhé

Bạn cần lưu ý rằng khi xóa đi 3 folder này các bạn sẽ không thể backup lại Windows trước mà bạn đã sử dụng. Chắc chắn rằng bạn sử dụng Windows 10 thì xóa thôi, giảm được cả 20-30Gb cơ mà.

Chúc các bạn thành công !

VIP

tie-mediumCách Sửa lỗi Cyclic Redundancy Check

Cách Sửa lỗi Cyclic Redundancy Check

Cyclic Redundancy Check (CRC) là phương pháp kiểm tra dữ liệu máy tính, được sử …