17/02/2019 7:22:03 Chiều
Home » Share khóa học free » Chia sẻ tài liệu An toàn hệ thống thông tin

Chia sẻ tài liệu An toàn hệ thống thông tin

Chia sẻ tài liệu An toàn hệ thống thông tin, Chia sẻ với các bạn bộ tài liệu về An toàn hệ thống thông tin của Đại học BKHN.

Mục tiêu môn học:

 • Nắm vững các khái niệm cơ bản trong an toàn HTTT: mối đe dọa, biện pháp ngăn chặn.
 • Nắm được cơ sở của lý thuyết mật mã.
 • Các hệ mật mã.
 • Hướng đến xây dựng chính sách và đề ra giải pháp an toàn bảo mật cho các HTTT.

Nội dung tài liệu:

 • Khái niệm cơ bản về an toàn thông tin.
 • Mật mã học.
 • Mật mã cổ điển và các hệ mật mã hóa công khai.
 • Chữ ký điện tử, kỹ thuật hàm băm.
 • Giao thức mật mã và an toàn thông tin.
 • An toàn các HTTT.
 • An toàn phần mềm.
 • An toàn hệ điều hành.
 • An toàn cơ sở dữ liệu.
 • An toàn mạng, Web.

Link tải tài liệu An toàn hệ thống thông tin: Download.

Chúc các bạn học tốt!

VIP

tie-mediumChia sẻ tài liệu Hệ điều hành miễn phí

Chia sẻ tài liệu Hệ điều hành miễn phí

Chia sẻ tài liệu Hệ điều hành miễn phí, tài liệu Hệ điều hành, Chia sẻ …