22/07/2019 9:28:14 Sáng
Home » DOWNLOAD » Download AutoCAD Civil 3D 2018 Full Cr@ck

Download AutoCAD Civil 3D 2018 Full Cr@ck

AutoCAD Civil 3D 2018 giúp các nhóm dự án cải thiện cơ sở hạ tầng cải thiện việc phân phối, duy trì các dữ liệu và quy trình phù hợp hơn, và đáp ứng nhanh hơn cho các dự án cơ sở hạ tầng dân dụng, như đường xá, đường cao tốc, phát triển đất đai, đường sắt, cảng hàng không và nước. Thay đổi dự án. Civil 3D giúp các tổ chức sắp xếp các công việc tốn thời gian như giao lộ, vòng xoay và thiết kế hành lang, cách bố trí bệ, đường ống và phân loại với các công cụ cụ thể và các tiêu chuẩn thiết kế tùy biến.

Download AutoCAD Civil 3D 2018 Full Cr@ck

Tạo và duy trì các đường nét đặc trưng liên quan đến một bề mặt

Tạo Offset Profiles liên quan đến một cấu hình khác bằng cách kiểm soát độ dốc khi bạn tạo Offset Alignments

Kết nối Alignments và Profiles

Tạo Alignments Chuyển tiếp và Hồ sơ giữa cặp Alignment | Profile khác nhau.

Cho phép bạn tạo giao lộ phức tạp hơn, hợp nhất các lane, v.v …

Cấu hình yêu cầu

System requirements for AutoCAD Civil 3D 2018
Operating System
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
  • Microsoft® Windows® 7 SP1
CPU Type 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor
Memory 4 GB (8 GB or more recommended)
Display Resolution Conventional Displays:
1360 x 768 (1920 x 1080 recommended) with True Color
Display Card Windows display adapter capable of 1920 x 1080 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.

¹ DirectX 9 recommended by supported OS

Disk Space Installation 10 GB
Browser Windows Internet Explorer® 11 or later
Pointing Device MS-Mouse compliant
Media (DVD) Download or installation from DVD
Multiple Processors Supported by the application
.NET Framework .NET Framework Version 4.6

 

Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling
Memory 8 GB RAM or more
Disk Space 6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card 1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

 

Additional requirement for Model Documentation
CPU Type 64-bit (x64) processor

Download AutoCAD Civil 3D 2018 Full Cr@ck

Link Mshare

Link Vipshare

Password: thuthuat.dianguc.info

Download Cr@ck only

Link Mshare

Link Vipshare

Password: thuthuat.dianguc.info

Download File help

Link Mshare

Link Vipshare

Password: thuthuat.dianguc.info

Download file ngôn ngữ

Link Mshare

Link Vipshare

Password: thuthuat.dianguc.info

Hướng dẫn cài đặt Autocad Civil 3D 2018

1- Cài đặt Autocad Civil 3D 2018.

2- Sử dụng serial này: 400-45454545.

3- Sử dụng như Product Key 237J1.

4. Hoàn tất cài đặt, khởi động lại Autodesk Produt và nhập số serial.

5- Đóng kết nối Internet của bạn [Quan trọng].

6- Chọn Tôi có mã kích hoạt từ Autodesk.

7- Bây giờ chạy XFORCE Keygen và nhấp vào Mem Patch.

8- Sao chép mã yêu cầu vào keygen và nhấn generate.

9- Bây giờ sao chép mã kích hoạt trở lại màn hình kích hoạt và nhấn Next.

Chúc các bạn thành công!

VIP

tie-mediumDownload IDM UltraEdit 26.10.0.72 Full Crack

Download IDM UltraEdit 26.10.0.72 Full Crack

IDM UltraEdit được sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các nhà văn, nhà …