Download Game Call of Duty: Black Ops 3 Full Cr@ck

Link Fshare Full DLC

Update Fshare

Full Link Fshare

Password: thuthuat.dianguc.info

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

  1. Tải Game
  2. Giải nén file bằng winrar hoặc mở bằng ultraiso đối với file iso
  3. Chạy setup.exe
  4. Coppy cr@ck trong thư mục cr@ck vào thư mục game

Chúc các bạn chơi game vui vẻ