Home » Tag Archives: Gmail chính thức có thêm tính năng lấy lại email đã gửi

Tag Archives: Gmail chính thức có thêm tính năng lấy lại email đã gửi

Gmail chính thức có thêm tính năng lấy lại email đã gửi

Gmail chính thức có thêm tính năng lấy lại email đã gửi

Gmail chính thức có thêm tính năng lấy lại email đã gửi, cách lấy lại mail đã gửi, thu hồi mail đã gửi, cách thu lại thư điện tử “Email” đã gửi,Sau 6 năm thử nghiệm, tính năng “Undo Send”, lấy lại email đã gửi, chính thức xuất hiện trên Gmail. Bạn có thể kích hoạt Undo Send trong mục …

Read More »